Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry.

 
Playsets. go there
here
here
here
here

Jalostuksen tavoiteohjelma

Rotujärjestö vastaa jalostuksen ohjauksesta ja rotujärjestön pitää huolehtia oman jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n samojedinkoiran jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2014-2018 hyväksyttiin SAMYn vuosikokouksessa 5.4.2014 ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta (JTT) on hyväksynyt sen kokouksessaan 19.8.2014.

Liite: Samojedinkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2014-2018 pdf-tiedostona.

Liite: Samojedinkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2019-2023 pdf-tiedostona.

Tämä versio käsitellään vuosikokouksessa 21.4.2018. Älä kiinnitä huomiota asetteluihin ja muihin "kauneusvirheisiin" tässä vaiheessa. Ne korjataan vasta lopulliseen versioon. Kokous käsittelee itse asiasisällön. Pahoittelemme aikataulun venymistä inhimillisistä syistä.